SERBAKOW TIBOR
Ötvösművész

 

Serbakow Tibor fémműves iparművész (1994 előtt Varga M. Tibor) – aki 1985 és 1989 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán, a Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem jogelődjén tanult Prof. Engels József és Prof. Péter Vladimir vezetésével – szülővárosába, Pécsre visszatérve 1991 és 2001 között művésztanári állást kapott a Janus Pannonius Tudományegyetem Zene és Vizuális Művészetek Karának Szobrászat Tanszékén (2000-től Pécsi Tudományegyetem), ahol Prof. Rétfalvi Sándornál folytatta mestertanulmányait szobrászat szakon. Többek között, a Római Katolikus Templomok által, és az ország különböző részein megrendelt alkotásai a hagyományos technikák tiszteletét, valamint a részletek aprólékos kidolgozását tükrözik. Serbakow ékszerei egyrészt az ékszerekhez, mint kultikus tárgyakhoz való nem konvencionális jellegű archaikus megközelítést képviselik, másrészt, idioszinkráziás mindennapi kiegészítők, amelyek a tulajdonosuk karakterét fejezik ki.

(Hungarian Applied Arts Magazin, 2010/2, angolról magyarra fordítva)

 

„Egy ötvösművész sokféle társadalmi igényt elégíthet ki. Készíthet tömegigényt kielégítő használati tárgyakat, de tervezhet például egyedi ékszereket, gyertyatartókat, dísztálakat és – kancsókat, figurális domborműveket, a legmagasabb művészi igényű tehetős vásárlóréteg megrendelésére. Serbakow a XXI. században az évezredes hagyományok szerinti kanonikus szabályok szigorú betartásával készít kultikus műtárgyakat, a keresztény művészet írott és íratlan szabályait figyelembe vevő ikonográfia szabályainak szigorú betartásával: püspöki kereszteket, körmeneti kereszteket, szentségtartókat, keresztelő-kutakat, templomi gyertyatartókat, továbbá emlékérmeket és domborműveket. Összetett munka az övé. Olyan terület ez, ahol kötöttségek és a művészi szabadság kötetlensége egyszerre van jelen. Egy ötvösművész munkája során nemes-anyagokkal, drágakövekkel, féldrágakövekkel, arannyal, ezüsttel, eredetében és származása tekintetében is nemes fákkal dolgozik, aki szobrász és mesterember is egy személyben. A kultikus tárgyak kincsértékükön és szakrális szerepükön túlmenően ugyanis egyúttal használati tárgyként is funkcionálnak és az idők végtelenségének reményében, spirituálisan válnak a köz hasznára, annak szolgálatában.”

(Kortárs Művészet Pécs, 2005, Alexandra Kiadó, Dr. Romváry Ferenc)

 

 

Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Képző-és Iparművészek Szövetségének.

 

 

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK:
1988 Pécs, Ságvári Endre Művelődési Ház
1990 Pécs Művészetek Háza Kamarakiállítás
1993 Pécs, Kisgaléria
1994 Budapest, Ferencvárosi Pincegaléria
1995 Budapest FISE Galéria
1996 Wels, Ausztria
2001 Pécs, Kisgaléria
2004 Balatonszemes, Latinovits Zoltán Művelődési Ház
Pécs, Képcsarnok Ferenczy-Terem
2005 Balatonboglár, Kék Kápolna

2013 Pécs Művészetek és Irodalom Háza

2013 Pécsváradi Vár Kápolnája

 

 

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK
Számos hazai és külföldi kiállításon vett részt pl.: FISE-vel, Ausztria, Németország, Olaszország, Észtország, ötvösművészeti biennálék, Baranyai és Pécsi Tárlatok, tematikus kiállítások.

 

MŰVEK KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN:

1989 Máriabesnyő, Kegytemplom: Körmeneti Kereszt
(aranyozott sárgaréz fa, drága-, és féldrágakövekkel)
1992 Pécs, Patacsi Templom Szentségtartó Ház, “Kitöltetés”
(aranyozott vörösréz domborítás igazgyönggyel), a Szentségtartó Ház felső részén aranyozott bronz plasztika
1992-2004 Pécs, Rácvárosi Templom 64 ágú csillár,
(acél, sárgaréz, részben aranyozva)
1993 Pécs, Rácvárosi Templom Keresztelő Kút Tető,
Keresztelő Szent János szobor és dombormű (bronz, vörösréz)
1994 Vác, Díszkút, Vízköpő (bronz)
1996 Pécs, Pro Libertate Emlékérem (bronz)
(diplomáciai testületeknek)
1999 Pécs, a Bazilika 1000 éves Jubileumi Körmeneti
Keresztje (ezüst, részben aranyozva,
féldrága- és drágakövekkel, igazgyönggyel,
részben zománcozva)
2000 Kaposvár, a Kaposvári Püspökség Olajtartó Edényei (vörösréz, vörösréz ezüstözve);
Püspöki Gyűrűje;
Két Fedeles Kehely (ezüstözött vörösréz; arany; aranyozott ezüst)
2001 Pécs, a Bazilika Misekönyv-borítója (ezüst, részben zománcozott és aranyozott)
2003 Balassagyarmat, Don Bosco Rendház, Mária a Gyermekkel, festett faszobor
Pécs, Ürögi Templom, Húsvéti Gyertyatartó (sárgaréz, vörösréz, részben aranyozva)
2006 Pécs, Jézus Szíve (Pius) Templom, Belső Díszrács, (acél, bronz, sárgaréz, részben aranyozva)
2007 Vásárosdombó, R.K. Templom Stáció Festmények (olaj, fa)
Pécs, Jézus Szíve (Pius) Templom, Korpuszrács (acél, bronz, vörösréz, sárgaréz, részben aranyozva)
2008 Pécs, Jézus Szíve (Pius) Templom, Oldalhajók 8 ágú csillárjai (sárgaréz)

2008 Szent Rita festmény (olaj, vászon. 85 x 54 cm). A képkereten ezüstözött vörösréz domborítások

2011 Sarutlan Karmeliták Kápolnája, Magyarszék, Két Felolvasó (vörösréz, részben aranyozva)

2012 Hétágú Csillárok, Pécs, Jézus Szíve (Pius) Templom (sárgaréz)

2014 Pécs, Második Világháborús Emlékmű (dombormű, bronz, süttői mészkő)

2014 Pécsi Jézus Szíve (Pius) Templom három darab Mennyezeti Főcsillárja (sárgaréz, vörösréz)

2014 Pécsi Bazilika: Mozgatható Díszpersely (65 x 65 x 104 cm)